BLI MEDLEM

Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger bildades i april 2014. Det är en förening för dig som vill stödja verksamheten och bidra till att salongernas musikutbud utvecklas och bibehåller en hög konstnärlig nivå. 

 

Vi hoppas att du som besökt Musiksalongerna, eller bara sympatiserar med vår vision, vill gå med i föreningen.

Ditt medlemskap är värdefullt! Med ditt bidrag hjälper du oss att täcka kostnader för artistgager, lokalhyra, stämning och underhåll av flygeln, videoproduktion, och så vidare.

Så här blir du medlem:

 

Fyll i formuläret nedan och betala in årsavgiften 200 kr, eller valfritt högre belopp, till bankgiro 312-4757.

Medlemskap gäller per kalenderår, avgift som betalas in efter 1 oktober gäller för nästkommande år.

Tack för att du stödjer Tumba Bruks Musiksalonger!

 
 
Ja
Nej
 
Genom att kryssa i rutan godkänner du att föreningen behandlar dina personuppgifter. Dina data hanteras enligt GDPR. Uppgifterna sparas som längst i tre år, och delas inte med någon tredje part. Uppgifter om boendeort anonymiseras och omvandlas till statistik som våra bidragsgivare efterfrågar. Du kan när som helst höra av dig och be oss ta bort dina data.